Detergjentet

 

saponando albania
Në dyqanin tonë do të gjeni:

DETERGJENT PËR RROBA TË BARDHA
DETERGJENT PËR RROBA ME NGJYRË DHE DELIKATE
DETERGJENT PLUHUR PËR RROBA
ZBUTËS Aroma
ZBUTËS Deluxe
DETERGJENT PËR ENË
DETERGJENT PËR DYSHEME Aroma
DETERGJENT PËR DYSHEME Deluxe
DETERGJENT PËR XHAMA
ZGRASATORE
PULIKALK
CANDEGINA/KLOR
SAPUN I LËNGSHËM VIOLETA
SAPUN I LËNGSHËM TALCO FLOREALE
PARFUM AMBIENTI
PARFUM AMBIENTI Deluxe

*Mundësi zgjedhjeje midis 20 aromash